Helsefond

Du kan søke om å få refundert store utgifter relatert til helse fra vårt helsefond.

Dette kan du få innvilget støtte for: 
NB: Utgiftene kan ikke være eldre enn seks måneder.

Les mer om retningslinjer og krav til dokumentasjon i søknader her.

 • Psykolog
  Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak 1. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak (se liste over behandlere). Utgiftene dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. Du finner utgiftene under "registrerte egenandeler" på din profil på helsenorge.no. 

 • Tannlege

  Merk at fra og med 2023 har søkere som fyller fra 21 og til og med 26 år i behandlingsåret, rett til utvidet fylkestannhelsetjeneste (50 prosent). Sjekk nettsiden til ditt fylke (fylkeskommune).   

  Disse søkerne må derfor benytte seg av denne fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og vil ikke få dekket tannlegeutgifter gjennom Helsefondet.  

  Studenter som er 27 år eller eldre (født i 1996 eller tidligere), kan søke om 25 % refusjon for utgifter til tannlege i Norge.  

  Du må legge ved kvittering med ditt navn, behandlingsdato og bekreftelse fra tannlege på at bare nødvendig behandling er utført.  Det er et tak på godkjente utgifter per år på kr 20 000, slik at maksimalt støttebeløp kan være kr 5 000. Utgifter under kr 1.500 blir ikke vurdert. Det gis ikke støtte til tannregulering, tannimplantater eller kosmetisk tannbehandling.

 • Tannskader 
  Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 25 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 10.000.

 • Transport
  Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.

For generelle spørsmål om helsefond, kontakt oss på:
helsefond@sammen.no