Tilbud til andre studiesteder

Sammen har flere tilbud tilgjengelig for studenter utenfor de tradisjonelle studiestedene.