TILDELINGSREGLEMENT SAMAN_gyldig frå 01.02.18_nynorsk.pdf