Tannlege

Søke stønad for behandling hjå tannlege?

Alle søknadar vert behandla j.f. våre generelle rammer og vilkår.  

Dette kan du søka om stønad for

Du kan søka om all naudsynt behandling utført hjå tannlege.
Ei standard undersøking med røntgen og puss av tannstein utan vidare behandling er rekna som ein normal utgift, og vert ikkje innvilga stønad for.

Kosmetisk behandling vert ikkje rekna som naudsynt.

Så mykje kan du få attende

Helsefondet kan gi deg stønad for inntil 40% at kostnadane for behandlinga hjå tannlege opp til maksbeløpet per studieår.

Det vil seie at viss du ikkje har dekka eigenandelen for det gjeldande semesteret vert søknaden din behandla viss kostnadane er over kr 1250 (1250*0,4-400=100) j.f. gjeldande rammer og vilkår.

Dette må leggas ved søknaden