Slik søker du

Pass på at du har all dokumentasjonen det er krav til for den type behandling du søker stønad for. Søknad utan tilstrekkeleg informasjon vert ikkje behandla.
  • Fyll ut søknadsskjemaet for Helsefondet. Her kan det vere lurt å dobbelsjekka at kontonummeret stemmer.
  • Legg ved tilstrekkeleg dokumentasjon for behandlinga.
  • Lever søknadsskjema med vedlegg i vår administrasjon i Sogndal, send det til oss på epost post.sfj@sammen.no eller i posten til Studentsamskipnaden på Vestlandet, Trolladalen 30, 6856 Sogndal