Fysioterapi

Søke om stønad for behandling hjå fysioterapeut?

Alle søknadar vert behandla j.f. våre generelle rammer og vilkår.  

Dette kan du søka om stønad for

 

Alle eigenandelar til fysioterapi som vert registrert under eigenandelstak 2 hjå Helsenorge.no. Det vil seie behandling der ein er henvist av lege og går til ein fysioterapeut med driftstilskot.

Så mykje kan du få attende

Du kan få stønad for heile beløpet inntil innvilga frikort, som for 
eigenandelstak 2 i 2017 er kr 1990. 
Er ikkje eigenandelen for hesefondet gjeldande semester allereie dekka 
vert denne trekt frå før utbetaling.

Dette må leggas ved søknaden

  • Bevis på betalt semesteravgift for semesteret behandlingane er utført.
  • Utskrift av registrerte eigenandelar for eigenandelstak 2 frå Helsenorge.no.