Svømmeopplæring for voksne

Kl. 13:00, 10. september 2022
Studentsenteret
Kurset passer for deg som ikke kan svømme.

Vi følger prinsippet om først å bli trygg i vann, for deretter å følge en forsiktig progresjon med ulike øvelser hvor målet er at man skal lære å svømme enkel brystsvømming.

Kurset går hver lørdag fra og med 10. september kl. 13:00 - 13:45 og går over 12 uker.

Pris: kr 1450 studenter/ kr 1750 andre

Instruktør: Serena