Externship

Et kjapt innblikk i en vanlig arbeidsdag i drømmejobben

Hvert semester får studenter tilbud om Externship i en bedrift. Externship er en form for jobbskygging der studentene følger en bedrift eller person i en kort tidsperiode for å få innsikt og innblikk i deres arbeidshverdag. Gjennom Externship kan studenter få en fot innenfor arbeidslivet, og få erfare hvordan det de studerer kan anvendes i praksis. Externship er vanlig i land som England og USA, og er et lavterskel tilbud for både studenter og bedrifter. 

Hvorfor velge externship?

Innblikk

Du får en fot innenfor arbeidslivet, og et innblikk i bredden av karrieremuligheter for deg i fremtiden

Erfaring

Du får erfare hvordan det du studerer kan anvendes i praksis, og får en bedre forståelse for eget fagfelt

Fremtid

Du blir bevisstgjort på eget utdanningsvalg, og får et profesjonelt nettverk for fremtiden